urbanismus architektura design

STUDIO, spol. s r. o.

 

 

Urbanismus Architektura Design STUDIO spol.s r.o.

 
Firma: Urbanismus, architektura, design Studio, spol. s r.o.
(dále jen UAD STUDIO)
Zastoupená: Ing.arch. Antonínem Hladíkem, jednatelem společnosti
Ing.arch. Milošem Kabelou, jednatelem společnosti
Se sídlem: Mošnova 3, 615 00 Brno
IČO: 44964072
DIČ: CZ44964072
   
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 93681/0300
   
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 4398. Den zápisu 30.12.1991

Pracoviště:
   
atelier Kounicova 67a, 602 00 Brno,
telefon: +420541211336, +420604074140
fax: +420541211336,
e-mail: info@uad-studio.cz
 
atelier Mošnova 3. 615 00 Brno, telefon: +420548539085

 

UAD STUDIO
Firma byla založena v roce 1991. Členové pracovního týmu mají rozsáhlé zkušenosti se zpracováním jak stavební projektové dokumentace, tak i územně plánovací dokumentace a podkladů. Pracovní tým se skládá z pěti zaměstnanců, architektů a inženýrů, kteří vypracovávají koncepce architektonického a urbanistického řešení a koordinují práci stálého týmu spolupracovníků a konzultantů. V týmu spolupracovníků a konzultantů jsou zastoupeny profese inženýrských sítí, dopravy, ekologie, rozpočtů staveb a počítačové analýzy se znalostmi řešení praktických i systémových úkolů. Stabilita kádru stálých spolupracovníků a zkušenosti s koordinací velkých akcí umožňují volit optimální složení pracovních týmů dle povahy zakázek. Znalost problematiky územního plánování a praxe při obstarávání úředních povolení umožňuje nabídnout účinnou pomoc našim partnerům od prvních fází přípravy výstavby až po kolaudaci stavby.
V základním týmu jsou architekti s odbornou způsobilostí autorizovaný architekt i autorizovaný inženýr.
Firma má digitální pracoviště vybavená grafickým sw Microstation a Autocad, pro prezentace Photoshop.
Texty a tabulkové části jsou standardně zpracovávány v programech Microsoft. Pro systémové řízení projektů je používán sw MS Project.

Od r.1999 firma zpracovala cca 200 zakázek

 

Vybrané práce, které profilují UAD STUDIO


Investiční výstavba
Architektonický návrh pro projekt LABORATOŘE MHS BRNO
realizováno 1997

Architektonický návrh pro projekt. TRAMVAJOVÁ zastávka BRNO - LÍŠEŇ, ul. JÍROVA
realizováno 1998

Projekt VÍCEPODLAŽNÍ PARKOVACÍ GARÁŽ S BENZÍNOVOU ČERPACÍ STANICÍ, Brno - Bauerova ulice
realizováno pro BVV 2000

Projekt Obchodní centrum CARREFOUR BRNO, UL.VÍDEŇSKÁ
ve spolupráci s CVZ Architectes, realizováno 1999

 

 

Urbanismus a územní plánování
územně plánovací dokumentace, urbanistické studie a dopravně urbanistické studie,

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA
Schváleno Radou a Zastupitelstvem města vydáno vyhláškou č.16 / 1994

Územně plánovací dokumentace zóna BRNO Jihlavská - západ,"Západní brána"
schváleno 2002

Jihovýchodní tangenta města Brna D1-D2-R52 (urbanistický rozbor - problémový výkres)
Pro Jihomoravský kraj 2002

 

 

METODICKÉ PRÁCE
METODIKA DIGITÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ UPD
slouží od 1.1.96 k jednotnému zpracování ÚPD v Brně

TECH.POMOC PRO ověřování POSTUPU VYHLÁŠENÍ „OBVODU VEŘEJ. INVESTIC“
(pro ÚÚR - Ministerstvo pro místní rozvoj)

NAVRCHOLU.cz